Marmara Gündem - 07 Aralık 2016, Çarşamba

Sivas Kent Bilgi Sistemi

13 Kasım 2009
524 kez görüntülendi

Sivas Belediyesi Kent Bilgi Sistemi nedir ? sizce yeterli bir projemi ? yorumlarınızı sitemizden yapabilirsiniz Sivas belediyesinin sunduğu kent bilgi sistemi aşşağıdadır.

SİVAS KENT BİLGİ SİSTEMİ

SİVAS KENT BİLGİ SİSTEMİ NEDİR?

Kent Bilgi Sistemi; belediyelerin kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmelerine imkan veren, sürekli ek gelir yaratan ve vatandaşların yaşam kalitesini arttıran bir bilgisayar otomasyon uygulamasıdır.

Kent Bilgi Sistemi; kentin tüm haritaları, mülkiyet bilgileri, imar planları, altyapı bilgileri, bina, işyeri, konut envanterleri, yerel vergi kayıtları gibi, yönetime destek olacak bütün bilgileri içinde tutar. Tüm belediyelerin işleyişinin bilgisayar ortamında yapılmasını temin edeceğinden, aynen bir bankacılık sistemi gibi, tüm birimler arasında güçlü bir koordinasyon sağlar.

Kent Bilgi Sistemi, belediyelerin gelirlerini yıl bazında en az % 20 arttırır. Bu artışı, vergi kaçağını ortadan kaldırarak, hızlı imar planı yaparak, arsa üreterek, kamulaştırma maliyetlerini en aza düşürerek sağlar.

Kent Bilgi Sisteminin en önemli özelliklerinden biri de e-belediyecilik hizmeti verebilmesidir. Yani, vatandaşlar belediye ile ilgili tüm işlemlerini belediyeye gelmeden, internet üzerinden ve/veya telefonlarını kullanarak gerçekleştirebileceklerdir. Belediyenin planladığı projelerle İlgili görüşlerini yönetimle paylaşabilecekler, anketlere katılabilecekler, öneri ve şikayetlerini aracısız olarak doğrudan ilgili makamlara İletebileceklerdir. Kısaca, vatandaşlar etkin biçimde yönetime katılabileceklerdir.

Sonuç olarak, bu olanaklar, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek, belediye gelirlerini ve hizmet kalitesini arttıracaktır.

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN AMAÇLARI

Kentlerin, önemli kaynaklara sahip olduklarına inanıyoruz. Bu kaynakların olabildiğince iyi değerlendirilmesi ve yatırımlara aktarılabilmesi, kentte üretilecek hizmetlerin zenginliğini ve kalitesini doğrudan etkileyecektir. Kaynakların doğru değerlendirilmesinde ve kent yönetiminde doğru ve güncel bilginin önemi çok büyüktür.

Kent Bilgi Sistemi, belediyelere bu imkanı en üst seviyede sağlar.

Kent Bilgi Sistemi’nin yaşama geçirilmesi ile,

· Kent ile ilgili en güncel haritaların hazırlanması,

· Bu haritalar üzerine kadastro İle mülkiyet bilgilerinin işlenmesi,

· İmar planlarının işlenmesi,

· Bağımsız bölüm ( bina / mesken / işyeri ) envanteri hazırlanması ve haritaların üzerine işlenmesi,

· Vergisel bilgilerin, beyanların haritalar üzerine işlenmesi,

· Altyapı bilgilerinin sisteme aktarılması

İşlemleri gerçekleştirilir. Bu işlemler sonucunda, tüm kent bilgileri haritalara işlenmiş olarak yönetimin kullanımına sunulur. Kullanım sırasında her belediyecilik işlemi, sürekli olarak haritalara işlenir.

Yani, kentin tümü ofise taşınmış olur. Bu sistem belediye ile birlikte yaşar.

Tüm yönetim kararları, yatırım planları ve hizmetler bu güncel bilgilere dayalı olarak hızlı ve etkin biçimde yürütülür.

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN YARARLARI

Kent Bilgi Sistemi’nin en önemli faydası kaynak yaratma potansiyelidir.

Kent Bilgi Sisteminin kullanımı;

* Belediye gelirlerinin yakından izlenmesi, zamanında tahsili,
* Vergi kaçaklarının tespit edilerek paraya dönüştürülmesi,
* İmar dışı yapılaşmanın izlenmesi ve önlenmesi,
* Arsa üretimi,
* Kamulaştırma maliyetlerinin en aza çekilmesi,
* Tüm belediye taşınmazlarının kira ve ruhsat gelirlerinin izlenmesi ve tahsilatı,
* Su abone harcamalarının izlenmesi ve tahsilatı,
* İmar ile ilgili verilerin halka açılması,
* Her tür tahsilatın olabildiğince kolay biçimde yapılabilmesi

İmkanlarını beraberinde getirir. Bu imkanlar, sonuç itibariyle yılda en az % 20 gelir artışı sağlar.

DMCA.com

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yandex.Metrica