Marmara Gündem - 08 Aralık 2016, Perşembe

Radyo,Televizyon Program Yapımcısı Mesleği

14 Kasım 2012
2.034 kez görüntülendi

Radyo,Televizyon Program Yapımcısı Mesleği Hakkında Detaylı Bilgiler

Radyo,Televizyon Program Yapımcısı Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Radyo,Televizyon Program Yapımcısı Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır.

Meslek hakkında detaylı bilgi arayanlar için Radyo,Televizyon Program Yapımcısı Mesleği hakkında detaylı bilgileri bu sayfamızdan paylaşıyoruz. Meslek seçimi yapmadan önce kesinlikle istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını işin geleceğini ve maaşını mutlaka incelemelisiniz.

Radyo,Televizyon Program Yapımcısı Mesleği

TANIM

Radyo ve televizyon programlarını gerekli kaynakları araştırarak planlayan, yayına hazır hale getiren kişidir. Bu meslek sahipleri aynı zamanda Prodüktör unvanıyla da anılmaktadır.

A- GÖREVLER

– Program önerileri hazırlar, bu amaçla gerekli kaynakları (bütçe, malzeme, işgücü) araştırır ilgili birim ve kuruluşlarla bağlantı kurarak gerekli izinleri alır,
– Yapılacak programın konusunu ve süresini belirler,
– Yapımı gerçekleştirilecek program için yapılacak işleri belirler ve iş akışını planlar; yapımda görev alacak personelin görev dağılımını ve iş düzenini belirler,
– Programda görev alacak konuşmacı ve uzmanları belirler ve bunlarla ön anlaşma yapar,
– Naklen yayınlarda, yayınların programlandığı şekilde aksama olmaksızın gerçekleştirilmesini sağlar,
– Program için gerekli ortamı, sahneyi hazırlatır,
– Programı kaydedecek teknik elemanlarla gerekli bağlantıyı kurar,
– Yayınlanmadan önce programı izler, belirlenen süreye göre ayarlar,
– Yapımı gerçekleştirilen programı, denetlenmesi için bölüm müdürüne teslim eder,
– Denetlenen programın üzerinde yapılması gereken değişiklikleri gerçekleştirir ve programı ilgili birime teslim eder,
– Hazırladığı programın izleyici üzerindeki etkisini araştırır, araştırma sonuçlarından yeni yapımların hazırlanmasında yararlanır.

KULLANILAN ALET, MALZEMELER

– Kırtasiye malzemeleri,
– İletişim araçları (telefon, fax, ….),
– Bilgisayar.

Radyo,Televizyon Program Yapımcısı Mesleği

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Program yapımcısı olmak isteyenlerin;
– Üstün akademik yeteneğe,
– Bir işi planlama ve uygulama gücüne,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilme ve insanları ikna edebilme yeteneğine sahip,
– Yaratıcı,
– Titiz, düzenli ve disiplinli
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Program yapımcıları görevlerini genelde kapalı ortamda gerçekleştirir. Çekim için gerekli malzeme ve oyuncu temini gibi görevleri de değişik ortamlarda gerçekleştirirler. Çalışma ortamı genelde sıcak ve gürültülüdür. Program yapımcısı çalışırken yönetmen ve yapımda görev alan diğer personelle iletişim halindedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Program Yapımcılığı (prodüktörlük) mesleğiyle ilgili eğitim veren bir örgün eğitim kurumu mevcut değildir. Ancak bünyesinde iletişim veya güzel sanatlar fakültesi bulunan üniversitelerin, radyo, sinema ve televizyon bölümlerinde verilen program doğrultusunda elde edilen formasyonla mezunlar bu görevi yapabilmektedirler.

Radyo,Televizyon Program Yapımcısı Mesleği

Mesleğin eğitimi;

– Anadolu Üni. (Eskişehir) İletişim Bilimleri Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü,
– Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü,
– Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo,Sinema ve Televizyon,
– Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul). İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü,
– Beykent Üniversitesi (Ankara) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-Televizyon Bölümü,
– Başkent Üniversitesi (Ankra) İletişim Fakültesi,Radyo,Sinema ve Televizyon Bölümü,
– Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi,Sinema ve Televizyon ,
– Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-Televizyon Bölümü,
– Ege Üniversitesi (İzmir) İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü,
– Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-Televizyon Bölümü,
– Fırat Üniversitesi (Elazığ) İletişim Fakültesi,Radyo,Sinema ve Televizyon Bölümü
– Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi (Ankara) Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü,
– İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü,
– İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü,
– Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) İletişim Üniversitesi Radyo, Sinema,Televizyon
– Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü,
– Maltepe Üniversitesi(İstanbul) İletişim Üniversitesi Radyo,Sinema Televizyon
– Marmara Üniversitesi (İstanbul) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-Televizyon Bölümü,
– Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo.Sinema ve Televizyon,
– Mimar Sinan Üni. (İstanbul) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü,
– Selçuk Üniversitesi (Konya) İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü,
– Yeditepe Üni. (İstanbul) İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü, Bölümlerinde verilmektedir.

Radyo,Televizyon Program Yapımcısı Mesleği

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

– Türkçe,
– Sanat Tarihi,
– Sosyal Bilimler.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için:
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) İletişim Fakültesi- Güzel Sanatlar Fakültesi “Radyo Televizyon ve Sinema ”, lisans programlarından biri için yeterli “Sözel (SÖZ)” puan almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Radyo -Televizyon ve Sinema ” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bir yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar, mezun olduğu lisenin kendi alan/kol/bölümleri ile ilgili bir yüksek öğrenim programını tercih ettiklerinde Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) 0,8 ile çarpılarak diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. Ancak, kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların (örneğin: mezun olduğu lisenin Sosyal Bilgiler alan/kol/bölümünü bitiren adayın bir mühendislik programını tercih etmesi gibi) Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) ise 0,3 ile çarpılmakta, bu durumda ise adayların yerleştirilme şansı azalmaktadır.
“ Radyo ve Tv Yayımcılığı, Radyo- Televizyon, Radyo Televizyon Programcılığı, Televizyon- Radyo Programcılığı, Radyo-TV Yayımcılığı, Fotoğraf , Fotoğrafçılık, Gazetecilik, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık,Film Yapım Teknikleri,Televizyon Yapım ve Yönetimi, Önlisans programlarından mezun olduklarında, ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı olduklarında “Radyo Televizyon ve Sinema” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Meslek eğitiminde;
1. yıl; Sinema-Televizyon Tekniğine Giriş, Uygarlık ve Sanat Tarihi, Sinema Dili, Dünya Sinema Tarihi, Güzel Sanatlar, Türk Sinema Tarihi, Film Analizine Giriş,
2. yıl; Senaryo-Yönetim, Oyun, Sinema-Televizyon Tekniği, Sinema Dili, Çekim ve Yapım Teknikleri, Sinema Tekniği, Sinemasal Çevre Tasarımı, Film Müziği, Türk Sanat Tarihi, Görüntü Perspektifi, Film Analizi, Televizyon Tekniği,
3. yıl; Uygulama Atölyesi, Sanat ve Sinema,
4. yıl; Diploma Projesi gibi dersler gösterilmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Ayrıca, TRT ve diğer özel yayın kuruluşları prodüktör yardımcısı olarak almış oldukları elemanlara 2,5 aylık bir eğitim uygulayarak temel bilgileri vermektedirler. Eğitim bittikten sonra tecrübeli prodüktörlerin yanında 3 yıl prodüktör yardımcısı olarak çalıştıktan sonra prodüktörlük tezi hazırlanır. Bu tez kabul edilirse prodüktör unvanıyla göreve devam edilir.

Radyo,Televizyon Program Yapımcısı Mesleği

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA UNVAN

Fakültelerin Sinema-Televizyon bölümünü başarı ile bitiren öğrencilere “Lisans Diploması” verilir ve bu diplomada öğrenim yapılan ana sanat dalı ve sanat dalı belirtilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Radyo-Televizyon Program Yapımcıları TRT, özel televizyon ve radyolarda iş bulma imkanına sahiptirler.

Her geçen gün hızla gelişen ve yaygınlaşan yayıncılık sektörü yarışma ortamının oluşmasına neden olmaktadır. Ülkemizde artan bir şekilde açılan özel televizyon ve radyo kanalları yayınlarını daha fazla izleyiciye ulaştırabilmek için çok sayıda kaliteli yapımlar oluşturmak zorundadır. Bu zorunluluk yeni elemanlara olan ihtiyacı açıkça göstermektedir. Bu alanda piyasanın ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte yapımları gerçekleştirecek, iyi yetişmiş elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler eğitim süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu un verdiği öğrenim ve katkı (Harç) kredisinden yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

TRT gibi kamu kurumlarında alınan ücret her yıl yasalarla belirlenir. Özel televizyon, radyo, reklam ve film şirketlerinde ücret sözleşmeyle saptanır. Elde edilen kazanç asgari geçim seviyesinin her zaman üzerindedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.
Meslekte ilerleme yaratıcılıkla mümkün olur. Kişi özgün, ilgi çekici programlar hazırladıkça yüksek ücretle çeşitli görevlerde adını duyurma olanağı bulabilir.

BENZER MESLEKLER

– Sinema yapımcısı,
– Sinema yönetmeni,
– Tiyatro yönetmeni (rejisör),
– Muhabir (radyo-televizyon).

H – EK BİLGİLER

– TRT in açtığı prodüktör yardımcılığı sınavına başvurabilmek için üniversite mezunu olma şartı aranır. Sınavda genel kültür ve sanata yönelik sorular sorulur. Sınavı kazananlar daha sonra 2.5 ay süreli eğitime tabi tutulurlar. Özel televizyon ve radyo kuruluşları da en az lise mezunu, yetenekli gençlerin de katılabileceği bir sınavla bu görevi yapacak elemanları alırlar. Bu elemanları 2.5 aylık bir eğitimden geçirerek tecrübeli prodüktörlerin yanında bilgi ve becerilerini artırmak üzere çalıştırarak uzmanlaşmalarını sağlarlar.

SORUMLULUK

– Yapımda harcanacak paranın ve zamanın en iyi şekilde kullanılmasını sağlamaktan,
– Yapıma uygun oyuncuların, malzemelerin, aletlerin sağlanmasından,
– Yapımın tanıtım ve satışı için gerekli reklam ve pazarlama çalışmasından sorumludur.

I – YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

– Meslek elemanları,
– 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,
– ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu – 2000
– ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi – 2000
– Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ – DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Radyo,Televizyon Program Yapımcısı Mesleği Yorumları

Radyo,Televizyon Program Yapımcısı Mesleği Haberine Ait Etiketler

DMCA.com

Yorumlar

  1. sinem diyor ki:

    herhangi bir konuda uzman olmak ünlü veya popüler olmaqk istiyorsanın o ortama girmeniz gerekiyor bu ortamı sizlere Modasky sağlıyor modaskyla konuların uzmanına ulaşıp kendinizi fark ettirebilirsiniz.

Yorum Yaz

Yandex.Metrica