Marmara Gündem - 08 Aralık 2016, Perşembe

Muhtaç Er/Erbaş ve Er Aileleri Sağlık Cüzdanı İşlemleri

26 Kasım 2009
680 kez görüntülendi

Muhtaç Er/Erbaş ve Er Aileleri Sağlık Cüzdanı İşlemleri

Er Aileleri Sağlık Cüzdanı işlemleri hakkında http://www.asal.msb.gov.tr/ adresinden edindiğim bilgileri sizlerle paylaşmak istedim umarım bu konuyu merak edenlere faydası olur yazıyı baştan aşşağı okuyun eğer eksik ve yanlış bulduğunuz yerler varsa lütfen yorum bölümüzden bizleri bilgilendirin düzeltelim ayrıca Muhtaç Er/Erbaş ve Er Aileleri Sağlık Cüzdanı İşlemleri hakkında bütün bilgilere http://www.asal.msb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

MUHTAÇ ERBAŞ VE ER AİLELERİ SAĞLIK CÜZDANI VERİLECEK KİŞİLER, VERİLME ŞARTLARI VE İBRAZ EDİLECEK BELGELER

Sağlık Cüzdanı Verilebilecek Kişiler :

Sağlık muayene cüzdanları, muvazzaflık hizmetini yapmakta olan erbaş ve erlerin, muhtaçlıkları İl ve İlçe İdare Kurullarınca belirlenmiş ve haklarında mülkî makamlarca muhtaçlık belgesi düzenlenmiş eş, usul (ana ve babaları) ve füru (çocukları)’larına verilir.

Sağlık Cüzdanı Verilme Şartları :

-Halen muvazzaflık hizmetini yapmakta olan erbaş veya erin eşi, usul veya füru olmak,

-İkamet ettiği İl veya İlçe İdare Kurulunca muhtaçlığına karar verilmiş ve hakkında ilgili mülkî makam tarafından muhtaçlık belgesi düzenlenmiş olmak,

Sağlık Cüzdanı Alabilmek İçin Gerekli Belgeler :

-Kendisine bağlı olarak sağlık cüzdanı alınacak silâh altındaki erbaş ve er ile eş, usul ve füru bağını gösterir nüfus müdürlüklerince düzenlenmiş vukuatlı aile nüfus kayıt örneği.

-İl veya İlçe İdare Kurullarınca alınmış muhtaçlık kararına istinaden mülkî makamlarca düzenlenmiş muhtaçlık belgesi.

-Nüfus hüviyet cüzdanı sureti veya fotokopisi

-3 adet fotoğraf (7 yaşından küçüklerden istenmeyecektir).

SAĞLIK CÜZDANI TALEP EDENLER TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER

Son yoklamalar sırasında veya başka bir zamanda askerlik şubelerinden temin edecekleri başvuru ve bilgi formlarını doldurarak, yükümlülerin askere sevklerinden en az üç ay önce veya muhtaçlık durumu ortaya çıktığında, muhtaçlık kararı almak üzere Valilik ve Kaymakamlıklara başvurulurlar.

Valilik ve Kaymakamlıklarca talep edilen bilgi ve belgeleri (Belediye Başkanlığı, Muhtarlık, Nüfus Müdürlüğü, Defterdarlık, Mal Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü vb.) ilgili kurum ve kuruluşlardan temin ederek muhtaçlık kararına esas olacak evrakı tekemmül ettirirler ve tekemmül etmiş evrakı Valilik veya Kaymakamlıklara teslim ederler.

Kendisine bağlı olarak sağlık cüzdanı alınacak kişinin askere sevkinden itibaren ikâmet ettikleri yer askerlik şubesine;

-Erbaş ve er ile eş, usul ve füru bağını gösteren nüfus müdürlüklerince düzenlenmiş vukuatlı nüfus kayıt örneği,

-Nüfus hüviyet cüzdanı aslı ve fotokopisi,

-3 adet fotoğraf ile başvururlar.

Aile tabiri içinde yer alan eş ve çocuklar ile erbaş ve erin anne veya babasının aynı form ile birlikte başvurması esas olmakla birlikte birarada yaşamayan baba veya anne ile eş ve çocuğunun ayrı ayrı başvuruda bulunmaları da mümkündür.

Velayet ve vesayet altında bulunanlar için kanunî temsilcileri başvuruda bulunurlar.

VALİLİK VE KAYMAKAMLIKLAR TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER

Muhtaçlık belgesi almak üzere başvuruda bulunan erbaş ve er ailelerinin başvurularını kabul ederler.

Muhtaçlık kararı verilmesine esas olacak belge ve bilgileri tamamlayanların durumlarının 15 gün içinde İl veya İlçe İdare Kurulunda görüşülmesini ve haklarında karar verilmesini sağlarlar.

Kurullarda muhtaçlığına karar verilenler hakkında “Muhtaçlık Belgesi” düzenler ve askerlik şubesine gönderirler. Muhtaçlığı reddedilenlerin bu durumlarını kendilerine tebliğ ederler.

ASKERLİK ŞUBELERİ BAŞKANLIKLARINCA YAPILACAK İŞLEMLER

Sağlık cüzdanı almak için gerekli belgelerle başvuranların belgelerini, Valilik ve Kaymakamlıklarca gönderilen muhtaçlık belgesi ile birleştirir ve inceler.

Yapılan inceleme sonucunda sağlık cüzdanı almaya hak sahibi oldukları belirlenenlerin sağlık cüzdanlarını düzenler.

Sağlık cüzdanlarını, kayıt ve takip defterine kaydeder ve cüzdan sahiplerinin fotoğraflarını defterin ilgili bölümüne yapıştırır.

Sağlık cüzdanlarını, hak sahiplerinin kendilerine veya aile reisi konumundaki hak sahibine “Sağlık Cüzdanı Teslim-Tesellüm Belgesi ve Taahhütname” ile Kayıt ve Takip Defterindeki ilgili bölümü imzalatarak teslim eder.

Bu konudaki tüm evrakları erbaş ve erin şahsi dosyasında muhafaza eder.

Erbaş ve erin kütük defterine “Babasına/Annesine/Eşine/Çocuğuna 4341 Sayılı Kanun gereğince Muhtaç Asker Ailesi Sağlık Cüzdanı verilmiştir. SCKTD’nin 75/1.2.3.sırasında kayıtlıdır” ibaresi yazılarak kısım amiri veya işlem memuru tarafından imzalanır.

DMCA.com

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yandex.Metrica