Marmara Gündem - 07 Aralık 2016, Çarşamba

Gardiyan Alımı İnfaz Koruma Memuru Alımı, Başvuru Şartları

17 Kasım 2012
1.618 kez görüntülendi

Gardiyan Alımı ve İnfaz Koruma Memuru Alımı, Başvuru Şartları 2012 – 2013 

gardiyan alımı infaz koruma memuru alımı

23 Kasım 2012 cuma günü ve 30 Kasım 2012 cuma tarihleri arasında Ceza ve Tevkifevleri 1988 Gardiyan Alımı yani İnfaz ve Koruma Memuru alımları yapılacak.

Ek bilgi olarak başvurular sözlü sınav ve mülâkatın yapılacağı Ankara, Bakırköy, Erzurum veya Kahramanmaraş Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına ya da mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılacağı duyuruldu işte konu hakkında detaylı bilgiler.

Gardiyan Alımı

İnfaz ve Koruma Memuru Nasıl Olunur? Başvuru Şartları Nelerdir?

1. 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa göre açıktan atama izni aranmaksızın 2011 yılında emeklilik, ölüm, istifa ve nakil sonucu ayrılan personelin yarısı kadar kadro ile 6291 sayılı yasa ile Genel Müdürlüğümüze ihdas edilen kadrodan ekli listede belirtilen ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinin personel ihtiyacının giderilmesi amacıyla toplam 1988 adet infaz ve koruma memurluğu kadrosuna sözlü sınav ve mülakat yapmak üzere 07.11.2012 tarihli Bakan Olur’u ile komisyonlara yetki verildiğinden, 9-10 ve 11’inci dereceli kadrolara EK-1 listede belirtilen yerler için 1988 infaz ve koruma memuru öğrencisi alınacaktır.

Gardiyan Alımı 2. Başvurular 23 Kasım 2012 günü başlayıp, 30 Kasım 2012 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvurular sözlü sınav ve mülakatın yapılacağı Ankara, Bakırköy, Erzurum veya Kahramanmaraş Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına ya da mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılacaktır. Başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca aynı gün acele posta servisi ile sözlü sınav ve mülakatın yapılacağı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan başvurularda, başvuru evrakının taranarak ivedi UYAP üzerinden ve fiziki olarak da sınavı yapacak ilgili komisyona gönderilmesi gerekmektedir.

Adaylar sadece atanmak istedikleri kurumun bağlı olduğu yer adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığını tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi öğrenciliğe kabul edilmeyeceklerdir.

İnfaz Koruma Memuru Alımı

Sınava Alınacak Öğrenci Sayısı

Gardiyan Alımı, Sözlü sınav ve mülakata; merkez, sınavda (KPSS) en az 70 puan alan öğrenci adaylarından Bakanlıkça belirlenen kadro sayısının 5 katı infaz ve koruma memurluğu öğrenci adayı, hukuk fakültesi veya adalet meslek yüksek okulları mezunlarına öncelik verilmek suretiyle çağrılacaktır.

İnfaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylığında, atama yapılacak yer adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıkları için kadro sayısının 5 katı ayrı ayrı belirlenecektir. Gardiyan Alımı (Örnek: Kahramanmaraş Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından yapılacak sınavda, Diyarbakır Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının yetki alanında bulunan ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerine toplam 40 erkek infaz ve koruma memuru öğrencisi alınacağından bu sayının 5 katı olan 200 kişi, 13 bayan infaz ve koruma memuru öğrencisi alınacağından bu sayının 5 katı olan 65 kişi sözlü sınav ve mülakata çağrılacaktır.)

Sınava alınacak öğrenci adayları sözlü sınav ve mülakat tarihinden önce sınavın yapılacağı komisyonların ilan panolarında, aynı zamanda sınavın yapılacağı yer Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinde 07 Aralık 2012 tarihinde ilan edilecek, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

İnfaz ve Koruma Memuru Sınav Yerleri

Ankara, Bakırköy, Erzurum ve Kahramanmaraş Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları. Gardiyan Alımı

Adaylardan istenen Özellikler

Gardiyan Alımı Türk Vatandaşı olmak,

Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

İnfaz ve koruma memurluğu öğrenci adayı olabilmek için aranacak özel şartlar:

 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm.’den kısa boylu olmamak,
 • Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13′ten fazla, 17′den az olmamak.
 • Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
 • Merkezi sınavda (KPSS) en az 70 puan almış olmak,
 • Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 30 Kasım 2012 itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS) tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak. (lisans mezunları için 07 Temmuz 1982 ve sonrası, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 22 Eylül 1982 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, Gardiyan Alımı

İnfaz ve Koruma Memuru Başvuru Belgeleri

 • Başvuru Formu,
 • Adlî sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına dair beyan,
 • Öğrenim belgesinin fotokopisi,
 • Merkezî sınav (KPSS) sonuç belgesinin fotokopisi,
 • Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf.

Sözlü Sınav ve Mülakat

Sözlü Sınav – Gardiyan Alımı

 • İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
 • Genel kültür 40, puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların birinden veya birkaçından soru sorulacaktır.

Mülakat

 • İlgilinin davranışı ve genel fiziki durumu 50, Gardiyan Alımı
 • Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 50, puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
 • Öğrenci adayının sözlü sınavda ve mülâkatta başarılı sayılabilmesi için her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.

Sınavı kazananlardan istenecek belgeler;

 • Adli sicil ve arşiv kaydı,
 • Hakkında devam eden bir ceza soruşturması veya kovuşturması bulunup bulunmadığına dair yazılı beyan,
 • Güvenlik soruşturma ve arşiv araştırması formu,
 • Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durum olmadığına dair sağlık kurulu raporu,
 • Öğrenim belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti, Gardiyan Alımı
DMCA.com

Yorumlar

 1. oğuz arslan diyor ki:

  merhabalar ben suan askerlik görevimi yapıyorum 23 şubat 2013 tarihi itibariyle askerlikle ilişiğim kalmıyor. ben başvuru yapabilirmiyim eğer kazanırsam hangi tarihte belli olur ve istenilen askerlikle ilişiği olmadığına dair belgeyi hangi tarihte teslim etmem gerekir cevap bekliyorum şimdiden teşekkürler

Yorum Yaz

Yandex.Metrica