İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Ayamama TIR garajına ilişkin açıklama

10 Kasım 2009
773 kez görüntülendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi  CHP İstanbul İl Başkanı Sayın Gürsel Tekin’in Ayamama’daki TIR Garajı ile ilgili iddialarına Belediyenin İnternet Sitesinden Basın Açıklaması Geldi noktasına virgülüne dokunmadan yayınlıyorum.

Ayamama TIR garajına ilişkin açıklama Metini:

9 ve 10 Kasım 2009 tarihli bazı basın organlarında, CHP İstanbul İl Başkanı Sayın Gürsel Tekin’in Ayamama’daki TIR Garajı ile ilgili iddialarına ilişkin olarak aşağıdaki hususların kamuoyu ile paylaşılması gereği doğmuştur;

Sözkonusu dere güzergah planları Bahçelievler, Bağcılar, Bakırköy ve Küçükçekmece ilçelerini kapsamaktadır.

Ayamama Deresi koridorunun 1981 yılından beri İmar Planları mevcuttur. Bu alanları içine alan bölge planlarının ilki 1981 onanlıdır. Bu planlarda, Ayamama Deresi boyunca Mezarlık Alanı, Semt Stadı, kısmen İdari Tesis ve Sanayi Alanı, Botanik Bahçesi ve Fidanlık Alanı yeralmaktadır.

Dolayısıyla haberde iddia edildiği gibi, Ayamama Deresinin 1996 tarihinden itibaren imara açıldığı iddiası doğru değildir.

Aksine; derenin Bağcılar İlçesi sınırlarında kalan Basın Expres Yolu, Sayın Nurettin Sözen’in belediye başkanlığı döneminde, 1/5000 ve 1/1000 ÖLÇEKLİ MAHMUTBEY NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANLARI 20 Haziran 1990 tarihinde onanarak yürürlüğe girmiştir.

Ayamama Deresi’nin İkitelli kısmında yeralan, 08.01.1996 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında; Sanayi Alanları, Atıksu Arıtma Tesisi, Çöp Toplama İmha Alanı, Parklar ve Pasif Yeşil Alanlar yeralmakta iken, sözkonusu planın askı süresi içinde 52 Pafta, 2890, 2909, 2910, 2911 parsellerin malikleri tarafından yapılan itirazlar neticesinde, 06.12.1996 gün, 1293 sayılı ve 29.07.1997 gün, 57 sayılı Meclis kararları ile sözkonusu parsellerde ticaret alanı olarak ayrılan yerler ile dere güzergahı arasında yaklaşık 30 metre yeşil bant bırakılmış, parsellerin güney kısmında da Atıksu Arıtma Tesisi, Çöp Toplama İmha Alanı’na alınmış ve 1/5000 ölçekli planlar 05.09.1997 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onanmıştır.

Ancak, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Başkanlığı tarafından 05.09.1997 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli tadilat planının iptali talebiyle açılan davada Danıştay 6. Dairesi’nin 17.06.2002 tarihinde tadilat planının iptaline karar vermiştir.

Bu durumda yazıda bahsi geçen TIR garajının yeraldığı parsellerin 1/5000 ölçekli planı bulunmamaktadır.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgesi Kanunu’nun yürürlüğe girmesini müteakip hazırlanan ve 15.11.2002 tarihinde onaylanan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında sözkonusu parseller, Çöp Toplama İmha Alanı ve Atıksu Arıtma Tesisi alanında kalmakta iken, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca 09.08.2005 tarihinde onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı tadilatları ile İkitelli Organize Sanayi Bölgesi sınırı dışına çıkarılmıştır.

Dolayısıyla yazıda iddia edildiği gibi, “Arsa, bu bölgede imar değişikliğine karşı çıkan Organize Sanayi Bölgesi dışına çıkarılarak belediye alanına sokuluyor ve parsel bazında plan tadilatı teklifi Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay tarafından imara açılıyor!” ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Ayamama Deresi bölgesinin 1994 yılından önceki planları ve onay tarihleri de aşağıdaki gibidir;

BAHÇELİEVLER İLÇESİ:

* 02.12.1981 ONANLI, 1/5000 ÖLÇEKLİ YENİBOSNA NAZIM İMAR PLANINDA: Ayamama Deresi boyunca Mezarlık Alanı, Semt Stadı, kısmen İdari Tesis ve Sanayi Alanı, Botanik Bahçesi ve Fidanlık Alanı,
* 02.12.1981 ONANLI, 1/1000 ÖLÇEKLİ YENİBOSNA UYGULAMA İMAR PLANINDA: Ayamama Deresi boyunca Mezarlık Alanı, Semt Stadı, kısmen İdari Tesis ve Sanayi Alanı, Botanik Bahçesi ve Fidanlık Alanı,

BAĞCILAR İLÇESİ:

* 03.04.1987 ONANLI, 1/5000 ÖLÇEKLİ İSTOÇ NAZIM İMAR PLANINDA: Ayamama Deresi boyunca Yol, Yeşil ve kısmen de Ticaret Alanı,
* 16.07.1987 ONANLI, 1/1000 ÖLÇEKLİ İSTOÇ UYGULAMA İMAR PLANINDA: Ayamama Deresi boyunca Yol, Yeşil ve kısmen de Ticaret Alanı,
* 20.06.1990 ONANLI, 1/5000 ve 1/1000 ÖLÇEKLİ MAHMUTBEY NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANLARINDA: Ayamama Deresi boyunca ortalama 50.00 metre genişliğinde Yeşil Alan ve 30.00 metre genişliğinde Basın Expres Yolu,

KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ:

* KUZEYDEN GÜNEYE 02.01.1985 ONANLI İKİTELLİ ALT BÖLGE ISLAH İMAR PLANINI YÖNLENDİRİCİ NAZIM İMAR PLANINDA: Konut Alanları, Sanayi, Yol Ve Yeşil Alan,
* 25.03.1988 ONANLI HALKALI NAZIM İMAR PLANINDA: Dere güzergâhının plan sınırı teşkil ettiği ve bu alanın batısında kalan alan Park, Sanayi Alanları, Yol Alanları,
* 30.05.1988 ONANLI 1/5000 ÖLÇEKLİ SEFAKÖY NAZIM İMAR PLANINDA: Ayamama Deresinin Çevresi Ağaçlandırılacak Alan, Yapı Yasağı Uygulanacak Alan, Park, Tır Parkı ve Dondurulmuş Sanayi Alanı,

BAKIRKÖY İLÇESİ:

* 8.4.1986 onaylı 1/5000 ölçekli BAKIRKÖY OSMANİYE BAHÇELİEVLER LONDRA ASFALTI VE ÇEVRESİ NAZIM İMAR PLANINDA BAKIRKÖY İLÇESİ SINIRLARINDA KALAN KISMI dünya ticaret merkezi alanı yer almaktadır.
* Derenin bir kısmı da 07.02.1991 ONANLI ATAKÖY TURİZM MERKEZİ NAZIM İMAR PLANINDA TURİZM ALANINDA KALMAKTADIR..

Ayrıca dere kadastraline işgalli bulunan yapıların yıkım işlemleri, 775 Sayılı Gecekondu Kanununa istinaden yapılmakta ve bu yıkımlarda herhangi bir kişi, kurum ayırımı gözetilmemektedir. Sözkonusu bölgede herhangi bir kentsel dönüşüm çalışması da bulunmamaktadır.

Kamuoyunun bilgilerine saygı ile duyurulur

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

BASIN DANIŞMANLIĞI

DMCA.com

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yandex.Metrica